Maria Wołowska (Trębicka)

1863
olej, płótno

ostatni właściciel: Jadwiga Maria Potulicka, Warszawa

zaginiony 1939-1945