Śmierć Barbary Radziwiłłówny

1860
olej, płótno
Muzeum Narodowe w Warszawie