Portret Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy)

olej, płótno, 210 x 141,8 cm
Lwowska Galeria Obrazów