Ch³opiec z rybami

1928
olej, p³ótno, 87 x 92 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie